Inter Energia sprzedawca energii: prądu i gazu

Spółka Inter Energia SA należy do funkcjonującej od 1991 roku Grupy NDI.  Spółka Inter Energia SA prowadzi działalność w zakresie krajowego oraz międzynarodowego hurtowego obrót energią elektryczną. Przedsiębiorstwo wytwarza również energię elektryczną, inwestując w rozproszone, odnawialne źródła energii.

Inter Energia SA sprzedaż energii elektrycznej

Spółka Inter Energia SA wykorzystuje platformy handlowe takie jak giełdy energii, brokerów oraz rynek kontraktów bilateralnych. Firma oferuje sprzedaż energii elektrycznej w pakietach standardowych:  baseload, peak, offpeak. Inter Energia SA udostępnia również prawa majątkowe, które wynikają ze świadectw pochodzenia energii. Jest ona wytwarzana w wysokosprawnej kogeneracji, a także w źródłach odnawialnych. Firma wytwarza energię elektryczną poprzez zagospodarowywanie odpadów komunalnych i odgazowywanie składowisk. W posiadaniu Inter Energia SA są dwie elektrownie biogazowe w Pyskowicach oraz Raciborzu. Elektrownie te posiadają zainstalowane moce odpowiednio: 0,36 oraz 0,18 MW.Firma prowadzi też sprzedaż energii elektrycznej do biznesowych klientów końcowych. Inter Energia SA posiada generalne umowy dystrybucyjne (GUD) z: Tauron Dystrybucja S.A., RWE Stoen Operator Sp. z o.o., ENEA Operator S.A., PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie, Energa Operator S.A. oraz PGE Dystrybucja S.A. Inter Energia SA prowadzi również usługi bilansowania handlowego (POB) dla przedsiębiorstw obrotu. Dokładne i aktualne ceny energii elektrycznej Inter Energia SA można znaleźć w porównywarce cen prądu Optimal Energy.

Inter Energia SA sprzedaż gazu ziemnego

Inter Energia SA prowadzi także od 2013 roku działalność na rynku gazu ziemnego. Spółka posiada koncesję na obrót paliwami gazowymi, umowę przesyłową zawartą z GAZ-SYSTEM S.A. oraz dostęp do Rynku Gazu na Towarowej Giełdzie Energii. Inter Energia SA zwolniona jest z obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia dla paliwa gazowego na rynku hurtowym i/lub na giełdzie towarowej. Bieżące ceny paliwa gazowego Inter Energia SA dostępna są w porównywarce cen gazu Optimal Energy.

inter energia logo

Oceń sprzedawcę Inter Energia

12345

Ocena 4.1/5 (17 głosy/ów)

Nazwa spółki:
Inter Energia

 

Adres siedziby:
Plac Trzech Krzyży 18, 00-499 Warszawa

 

Telefon:
+48 (22) 330 54 20

 

Fax:
+48 (22) 330 92 00

 

E-mail:
biuro@interenergia.pl

 

Zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym: 

Numer KRS: 0000035636

 

Numer Identyfikacji Podatkowej
NIP: 9521811869

 

Rejestr Gospodarki Narodowej
REGON: 016011764